Biiroon Bulchiinsaa fi Nageenya Oromiyaa, tarkaanfii hawaasni Muslimaa godina Harargee Bahaa Majliisa seeraan alaa irratti fudhate hordofuun xalayaa akeekkachiisaa barreese
٠٤/٢١/٢٠١٩

Hawaasni muslimaa waltajjiiwwan gara garaa irratti Mummicha ministeraa irraa hanga qondaaltota sadarkaa gadii jiraniif, hoggantoota isaa filatuu akka danda’u deeggarsa barbaachisu mootummaa gaafatus hin milkoofne. Mootummaan yeroo dheeraaf dhimma amantaa keessa hin seenu jedhaa ture. Hawaasni musli

Sagantaan Simannaa Jila Ulamaa’ota Biyya Alaa irraa dhufanii Magaalaa Adaamaatti  geggeeffame
٠٤/٢١/٢٠١٩

Jilli Ulamaa’ota biyya keenyaa Sheikh Bashiir Usmaaniin durfamu biyyoota gara garaa irraa walitti dhufuun dhiheenya gara biyyaa dhufuun isaanii ni yaadatama. Jilli kun hawaasa fi qaamolee mootummaa waliin jijjiirama amma biyyatti keessatti argame irratti marii kan godhaa jiru yoo tahu, Alhada har’a

Konfiransiin Islaamaa guddaan Magaalaa Naqmteetti haala ho’aa taheen geggeeffamaa jira
٠٤/٢١/٢٠١٩

Kaayyoon konfiransii kanaa Yunivarsiitii Islaamaa Wallaggaa ijaaramaa jiruuf galii walitti qabuu yoo tahu, ulamaa’onni fi ustaazonni akkasumasa hawaasni muslimaa magaalaa Naqamtee fi naannawa isii lakkoofsaan guddaa tahe konfiransicha irratti kan argame tahuun beekameera. Dr Jeylaan Khadiir fi Ustaa

Markazni Furqaan Barattoota 130 Hifzii Qur’anaatiin Eebbisiise
٠٤/٢١/٢٠١٩

Markazni Furqaan Godina Arsii Aanaa Dodolaa ganda Tulluu Alaawansootti kan argamu yoo tahu, yeroo dheeraaf waggaa waggaan barattoota isaa eebbisiisaa turee jirta. Haaluma kanaan bara kanas barattoota hifzii Qur’aanaatiin barsiisaa ture 130 Sabtii kaleessaa April 20/2019 kan eebbisiise ta’uu odeeyfan

Magaalaa Mi’eessootti sagantaan cufiinsa Madrasaa Shamsul Islaam geggeeffame
٠٤/٢٠/٢٠١٩

Madrsaan Shamsula Islaam kan godina Harargee Lixaa Magaalaa Mi’eessootti argamu baatii Ramadaanaa seenaa jiru sababeefachuun sirna cufiinsa madrasaa kan geggeesse yoo tahu, hawaasni magaalattii fi naannawa isii lakkoofsaan heddu tahe saganticha irratti hirmaateera. Jilli da’awaa fi iyyaafannoo Shei

SAGANTAALEE RNH

Play
RNH 474 April 20, 2019, Soora Qalbii
Play
RNH 473, April 18, 2019, Gaachana Islaamaa
Play
RNH 472 April 13, 2019, Soora Qalbii
RAADIYOO NUURALHUDAA
Dhaabbanni Feesbuuk jiddu gala gamaaggama qabiyyee jalqabaa Keeniyaatti banuuf akka tahe beeksise
٠٢/٠٨/٢٠١٩

Dhaabbanni Feesbuuk biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiran keessatti yeroo duraatiif jiddu gala gamaggama qabiyyee (Content Review) Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti banuuf qophii xumuruu beeksise. Jiddu galli kun qabiyyee ergaa fayyadamtoonni feesbuukii dabarsan gamaaggamuu dabalatee, tajaajila

Facebook ergaa barreeffamaa (text message) irratti tajaajila haaraya jalqabuu beeksise.
٠٢/٠٦/٢٠١٩

Dhaabbanni Facebook fayyadamtoonni isaa ergaa barreeffamaa (text message) tokko eega erganii booda yoo kan gaabban tahe, daqiiqaa 10 keessatti balleessuu akka dandahaniif tajaajila “Remove” jedhu kan jalqabe tahuun beekamee jira.Kanaan dura namni tokko Applikeeshiina messenger irrattis tahe gama Fa

Eebba Kitaaba Seenaa
١١/٢٦/٢٠١٨

ODUU GAMMACHIISAAKitaabni Seenaa akkan hawataa ta’e Seenaa dabree fi jijjiirama haaratis walqabsiisee haala barumsi gaariin irraa argamuu danda’uun dhiheessu, Shoora Qeerroo fi Qarreen Qabsoo jijjiirama haaraa keessatti qaban galmeessee dhaloota duubaatiif dabarsu, akkasumas Asoosama ajaa’ibsiisaa s

Chaayinaan Saatalaayitii akka addeessaa halkan iftu gara hawaatti erguuf qophaayaa jirti
١٠/١٩/٢٠١٨

Chaayinaan saatalaayitii ifa aduu irraa argatu akka addeessaa deebisee calaqqisuu danda’u kan hojjataa jirtu yoo tahu, waggaa lama booda gara hawaatti ergitee ifaa daandiwwan magaalotaa addeessa namtolchee (artificial moon) kanaan bakka buusuuf kan karoorfatte tahuu beeksifte. Miidiyaaleen mootumma

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite
١٠/١٧/٢٠١٨

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. ka

NHTV

ኑረልሁዳ ቴሌቪዥን አማርኛ ፕሮግራም የሙከራ ስርጭት NHTV Amharic 002

play_arrow
See the video

NHTV 107, April 15, 2019 HD

ኑረልሁዳ ቴሌቪዥን አማርኛ ፕሮግራም የሙከራ ስርጭት NHTV Amharic 001

NHTV 106, April 8, 2019 HD

NHTV 105, April 1, 2019 HD

NASHIIDAALEE

Anas Muhammad Vol-8 Jiruu Addunyaa
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Abuu Huzeeyfaa Ibnu Abdallaah, Miidiyaalee Hawaasummaa
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Ustaaz Abuu Mujaahiid, Nuurahudaa TV
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Abuu Qataadaa Bin Sa'iid Volume 2 Track A
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Paarlaamaan Yaman waggaa afur booda yeroo jalqabaatiif biyyattii keessatti wal gahii geggeessuu gabaafame
٠٤/١٣/٢٠١٩

Miseensonni Paarlaamaa Yaman eega March/2015 lolli biyyattii jalqabamee asitti, yeroo jalqabaatiif Sabtii har’aa magaalaa baha biyyattiitti argamtu tan Seyon jedhamtu keessatti wal gahii geggeessuu gabaafame. Haaluma wal fakkaatuun Prezdaant Abdu Rabuu Mansuur Hadii waggaa afur booda har’a Riyaad

Sagantaan Eebba fi Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa Magaalaa Makkaatti geggeeffame
٠٤/٠٥/٢٠١٩

Sagantaa hawaasa biyya keenyaa kan magaalaa Kabajamtuu Makkaa keessa jiraatuun qophaa’e kana irratti, lammiileen biyya keenyaa magaalota adda addaa irraa garasitti imaluun hirmatanii jiru. Akkasumas Ulamaa’onni fi keessummoonni kabajaa magaalota Gara-garaa irraa dhufanis dhaamsa dabarfatanii jiru.Te

Sagantaan Muhaadaraa mata duree “Ramadaana akkamitti simanna” jedhuun magaalaa Riyaaditti  geggeeffame
٠٣/٢٢/٢٠١٩

Sagantaan kun Waldaa Tokkummaa Muslimoota Ityoophiyaa Magaalaa Riyaad keessatti argamuun kan qophaa’e yoo tahu, Ulamaa’onni gurguddoon biyya keenyaa fi hawaasni muslimaa biyya keenyaa magaalaa Riyaadii fi naannawa san jiraatu irratti hirmaatanii jiru.Ulamaa’onni fi Ustaazonni sagantaa kana irratti a

Iraaq keessatti dooniin  laga Tigris irra imalaa turte dhidhimuun yoo xiqqaate namoonni 80 ol du’uu gabaafame
٠٣/٢١/٢٠١٩

Dooniin maatii heddu fe’attee imalaa turte tun nannawa magaalaa Moosuulitti kan dhidhimte yoo tahu, irra hedduun namoota doonii irra turanii dubartootaa fi ijoollee ayyaana jalqaba Arfaasaa Nowruz jedhamu kabajuuf gara iddoola turiizimiin bekkamtuutti imalaa turan tahuu odeeyfannoon ni ibsa.Qonda

Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Daaw’annaa hujii biyyoota galoo galaana Arabiyaa itti fufuun har’a Abu Dabii seenee jira
٠٣/٢٠/٢٠١٩

Dr Abiy Ahmad guyyaa kaleessaa gara Qaxar imaluun Amiira biyyattii Sheikh Tamiim Bin Hammaad Al-Sani fi muummicha ministeeraa Abdullaah Bin Naasir Bin Khaliifa Al’Sanii waliin hariiroo biyyoota lamaanii irratti mari’atanii jiran. Jilli mootummaa Ityoophiyaa muummicha ministeeraatiin durfamu kun har’

RNH 474 April 20, 2019, Soora Qalbii
on 04/21/2019

play_arrow
Play

RNH 473, April 18, 2019, Gaachana Islaamaa
on ٠٤/١٨/٢٠١٩

play_arrow
Play

RNH 472 April 13, 2019, Soora Qalbii
on ٠٤/١٤/٢٠١٩

play_arrow
Play

RNH 471, April 12, 2019 Fataawaa 134
on ٠٤/١٣/٢٠١٩

play_arrow
Play