Lammiilee Ityoophiyaa manneen hidhaa Sa’uudii keessa turan jidduu 450 har’a gara biyyaa galan
12/10/2018

Mootummaan Sa’uudii lammiilee Ityoophiyaa yakkoota gara garaa raawwachuun manneen hidhaa biyyattii keessa jiran jidduu 2400 dhiifamaan gad lakkisuudhaaf waadaa galee ture. Haaluma kanaan torbee dabre lammiileen Ityoophiyaa 450 kanneen manneen hidhaa Sa’uudii irraa gadi lakkifaman gara biyyaatti kan

Sagantaan Da’awaa Yuunivarsitii Walqixxeetti geggeeffame
12/10/2018

Naannoo Kibbaa magaalaa Walqixxeetti barattoota Yuunivarsitii Walqixxeetiif sagantaan muhaadaraa kan geggeeffame yoo tahu, mata dureewwan Amantii Islaamaa fi Kiristaanaa, Seenaa Qaroomina Islaamaa fi Saayintistoota Islaamaa jedhan irratti da’iiwwaniin barumsi kan kenname tahuu odeeyfannoon ni addees

Balaa Xiyyaaraa Suudaan keessatti muudateen yoo xiqqaate namoonni torba du’an
12/09/2018

Balaa Xiyyaaraa Alhada har’aa baha Suudaan kutaa Gadaariif daangaa Ityoophiyaa irratti muudate kanaan, Bulchaa Naannoo Gadaariif Mirghaani Saalih dabalatee namoonni torba kan du’an tahuu ejensiin Odeeyfannoo biyyattii (SUNA)’n gabaase.Balaa kanaan namoota du’an jidduu ministeera qonnaa Kutaa Gadaari

Biyyootni Gamtaa Galoo Galaana Arabiyaa Riyaad keessatti walgahii jalqaban
12/09/2018

Hoggantoonni biyyoota Gamtaa Galoo Galaana Arabiyaa (GCC) wal gahii isaanii kan waggaa Alhada har’aa magaalaa Riyaad keessatti kan geggeessaa jiran yoo tahu, mariin gamtichaa bara kanaa oomisha boba’aa hir’isuu, lola Yaman, wal dhabbii Qaxarii fi biyyoota Arabaa afur jidduu jiru irratti kan xiyyeef

Hoggantoonni ol’aanoon Tajaajila Basaasaa fi Nageenya biyyoolessaa duraanii lama to’aannaa jala oolan
12/08/2018

Abbaan Alangaa Federaalaa ibsa baaseen, hoggantoonni ol’aanoon Tajaajila Basaasaa fi Nageenya Biyyoolessaa duraanii guyyaa hardhaa too’annaa jala oolan lamaan Obbo Ma’aashoo Kidaanee fi Obbo Haddush Kaasaa Dastaa tahuu ibse. Qondaaltonni lamaan yeroo taayitaa irra turanitti lammilee biyyattii heddu

SAGANTAALEE RNH

Play
RNH 421 December 9, 2018, Soora Qalbii
RAADIYOO NUURALHUDAA
Play
RNH 420, December 6, 2018 Fataawaa 118
RAADIYOO NUURALHUDAA
Play
RNH 419, December 5, 2018 Gaachana Islaamaa
RAADIYOO NUURALHUDAA
Eebba Kitaaba Seenaa
11/26/2018

ODUU GAMMACHIISAAKitaabni Seenaa akkan hawataa ta’e Seenaa dabree fi jijjiirama haaratis walqabsiisee haala barumsi gaariin irraa argamuu danda’uun dhiheessu, Shoora Qeerroo fi Qarreen Qabsoo jijjiirama haaraa keessatti qaban galmeessee dhaloota duubaatiif dabarsu, akkasumas Asoosama ajaa’ibsiisaa s

Chaayinaan Saatalaayitii akka addeessaa halkan iftu gara hawaatti erguuf qophaayaa jirti
10/19/2018

Chaayinaan saatalaayitii ifa aduu irraa argatu akka addeessaa deebisee calaqqisuu danda’u kan hojjataa jirtu yoo tahu, waggaa lama booda gara hawaatti ergitee ifaa daandiwwan magaalotaa addeessa namtolchee (artificial moon) kanaan bakka buusuuf kan karoorfatte tahuu beeksifte. Miidiyaaleen mootumma

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite
10/17/2018

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. ka

Feesbuukiin nama miiliyoona 50 butamee akka ture beekame
09/28/2018

Dhaabbanni Feesbuuk akka jedhetti akkaawontiin fayyadamtoota isaa miiliyoona 50 tahan qaamota hin beekamneen butamuu, Kiibxata dabre kan hubate tahuu ibse. Kanuma hordofuun Jum’aa hardhaa Feesbuuk fayyadamtoonni miiliyoona 90 tahan password isaanii akka jijjiiran kan godhe tahuu beeksise.Hogganaan s

Dalagaawwan Guyyaa Arafaa Jaalatamoo tahan jidduu Sadi
08/19/2018

Guyyaan Arafaa guyyaa 9ffaa Ji’a Zulhijjaa yoo ta’u, guyyaan kun Guyyaa Gabroottan Rabbii dirree Arafaatti bahanii Rabbii Isaanii kadhatan, guyyaa Ararama itti gaafataniidha. Guyyaan Arafaa guyyaa Rabbiin Gabroota Isaatiif Islaamummaa file, guyyaa Islaamummaa itti guute. Guyyaa Rabbiin Gabroota isaa

NHTV

NHTV 91, December 10, 2018 HD

play_arrow
See the video

NHTV 90, December 3, 2018

NHTV 89, November 27, 2018 HD

NHTV 88 November 19, 2018

NHTV 87, November 12, 2018

NASHIIDAALEE

Abuu Huzeeyfaa Ibnu Abdallaah, Miidiyaalee Hawaasummaa
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Ustaaz Abuu Mujaahiid, Nuurahudaa TV
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Abuu Qataadaa Bin Sa'iid Volume 2 Track A
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Abuu Qataadaa Bin Sa'iid Volume 2 Track B
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Biyyootni Gamtaa Galoo Galaana Arabiyaa Riyaad keessatti walgahii jalqaban
12/09/2018

Hoggantoonni biyyoota Gamtaa Galoo Galaana Arabiyaa (GCC) wal gahii isaanii kan waggaa Alhada har’aa magaalaa Riyaad keessatti kan geggeessaa jiran yoo tahu, mariin gamtichaa bara kanaa oomisha boba’aa hir’isuu, lola Yaman, wal dhabbii Qaxarii fi biyyoota Arabaa afur jidduu jiru irratti kan xiyyeef

Mootummaan Yamani fi gareen Huusii Hidhamtoota wal jijjiiruuf walii galan
12/04/2018

Qondaaltonni Mootummaa Yaman akka jedhanitti, walii galteen hidhamtoota wal jijjiiruu kun marii nageenyaa torbee dhuftu Siwiidin keessatti geggeessuuf UN qopheessaa jiruun duratti, wal amantaa cimsuuf kan yaadame tahuu ibsan. Ministeerri haajaa alaa Khalid Al-Yamani akka jedhetti, walii galtee kan

Lammiileen Indoneezhiyaa mootummaa biyyattii mormuun hiriira bahan
12/02/2018

Lammileen Indoneezhiyaa miiliyoona lama ol tahan mootummaa biyyattii mormuun Alhada hardhaa magaalaa Jaakaartaa keessatti hiriira kan bahan yoo tahu, Prezdaant Joko Widodo fi bulchaan magaalaa Jaakaartaa taayitaa akka gad lakkisan kan gaafatan tahuu odeeyfannoon argame ni addeessa. Mormii guyyaa h

Xiyyaaronni waraana Ameerikaa haleellaa Afgaanistaan keessatti raawwataniin yoo xiqqaate lubbuu nama 30 galaafatan
11/29/2018

Xiyyaaronni waraana Ameerikaa haleellaa Arba’aa kaleessaa kutaa Helmand keessatti raawwatan kanaan, daa’imman fi dubartoota dabalatee namoonni 30 ol kanneen mana jireenyaa tokko keessa turan kan ajjeefaman tahuu odeeyfannoon arganne ni addeessa. Bulchaan kutaa Helmand Muhammad Yaasiin Khan Anaadoo

Dhaaltuun Gonfoo Sa’uudii Prezdaant Erdogaan waliin wal arganii mari’achuuf kan gaafate tahuu gabaafame
11/27/2018

Ministeerri haajaa alaa Turkiyaa Mavlut Kavusoglu gaaffii fi deebisaa gaazexaa Jarman waliin godheen akka jedhetti, Muhammad Bin Salmaan dhimma ajjeechaa qonsilaa Istanbul keessatti raawwatame irratti prezdaant Erdogaan waliin telefoonaan kan haasaye yoo tahu, Dahaaltuun Gonfoo Sa’uudii wal gahii g

RNH 421 December 9, 2018, Soora Qalbii
on 12/09/2018

play_arrow
Play

RNH 420, December 6, 2018 Fataawaa 118
on 12/06/2018

play_arrow
Play

RNH 419, December 5, 2018 Gaachana Islaamaa
on 12/05/2018

play_arrow
Play

RNH 418 December 1, 2018, Soora Qalbii
on 12/01/2018

play_arrow
Play