Manni Marii ADWUI walitti makamuu dhaabbilee isaa raggaasise
11/21/2019

Murtii torban dabre waliitti makamuu dhaabbilee ADWUI irratti, Koreen hojii raawwachistuu dhaabbatichaa sagalee caalmaan dabarse raggaasisuuf, manni marii addichaa guyyaa har’aa marii kan geggeesse yoo tahu, Haaluma kanaan manni marichaa adeemsa waliitti makamuu Paartilee Addichaa raggaasisuu gabaaf

Breaking News: Abbaan Alangaa Israa’el Muummicha Ministeeraa biyyattii irratti himanna malaamaltummaa bane
11/21/2019

Abbaan Alnagaa mootummaa Israa’el muummicha ministeera biyyattii Benjamin Netaniyaahuu irratti qorannaa yakkaa geggeessaa ture kan xumure yoo tahu, Kubbaaniyyaa Telekominikeeshiinii dhuunfaa irraa maallaqa gubboo fudhachuu dabalatee, yakkoota malaamaltummaa ol’aana sadi raawwatuu isaa mirkaneessuu b

Konfiransiin nageenyaa abbootii amantaa fi abbootii Gadaatiin qophaa’e magaalaa Finfinneetti geggeeffame
11/21/2019

Kaayyoon Konfiransii kanaa, marii dhimma nageenyaa ummata Oromoo fi Amaaraa irratti xiyyeeffate yoo tahu, Ulamaan gurguddoon biyya keenyaa, abbootiin amantaalee gara garaa, abbootiin Gadaa, Ustaazotaa fi namoonni kutaa hawaasa gara garaa irraa afeeraman 400 oli irratti hirmatanii jiran.Walgahii kana

Manni Murtii Idil Addunyaa-ICJ’n duguuggaa sanyii Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatame ilaaluu kan jalqabu tahuu beeksise
11/21/2019

Manni Murtii Idil Addunyaa International Court of Justice (ICJ) jedhamu, duguuggaa sanyii Muslimoota Rohingiyaa irratti raawwatame ilaalchisee, himannaa yakkaa Gaambiyaan mootummaa Miyanmaar irratti bante ilaaluu kan jalqabu tahuu beeksise. Haaluma kanaan manni murtichaa himannaa kana December 10-12

Manni Maree ADWUI dhimma walitti makamuu Addichaa irratti marii jalqabe
11/21/2019

Koreen hojii raawwachiftuu ADWUI walga’ii torbee dabre geggeesseen, dhimma walitti makamuu paartiilee miseensaa addichaa fi paartiilee deeggartootaa irratti eega mari’atee booda, wixinee dambii Paartii haaraya hundeeffamuu kana murtiidhaaf mana marii ADWUItiif dabarsuu ibsee ture. Haaluma kanaan man

SAGANTAALEE RNH

Play
RNH 535, November 21, 2019, Gaachana Islaamaa
RAADIYOO NUURALHUDAA
Play
RNH 534, November 17, 2019 Soora Qalbii
RAADIYOO NUURALHUDAA
Play
RNH 533, November 14, 2019, Gaachana Islaamaa
RAADIYOO NUURALHUDAA

NHTV

NHTV 136, November 18, 2019

play_arrow
See the video

NHTV 135, November 11, 2019 Gabaasa Odeeyfannoo Torbanii

Dhaamsa Mashaa'ikoota Oromoo Biyya Keeniyaa Qubatan irraa dabre.

Gabaasa Odeeffannoo Torbanii, NHTV 134, November 4, 2019

Ibsa Gumiin dhimma Islaamaa Nannoo Oromiyaa haala yeroo irratti xiyyeeffachuun baase.

NASHIIDAALEE

Ammaar Nuuree, Abbaa Tola Guddaa
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Najiib Haaji Jamaal, Nashiidaa Haaraya Albama 5ffaa
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Iid Mubaarak by Jemal Mengistu 1440
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

Ismaa'il Abbaa Milkii Vol 15
Nuural Hudaa

play_arrow
Play

​​Telefoonni Kaampaanii HUAWEI amma booda oomishamu tajaajila Facebook fi Google kan hin qabne tahuu quba qabduu?
06/11/2019

Kaampaanii Telefoona SMART tahan oomishan Keessaa sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu Kaampaanii Chaayinaa HUAWEI jedhamuun beekamu yoo tahu, biyyoota bilbila kana fayyadamuun beekaman Keessaa tokko biyyi teenya Ityoophiyaan tan duraati.Biyyoonni gurguddoon addunyaa kanneen akka Ameerikaa, Kana

Dhaabbanni Feesbuuk jiddu gala gamaaggama qabiyyee jalqabaa Keeniyaatti banuuf akka tahe beeksise
02/08/2019

Dhaabbanni Feesbuuk biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiran keessatti yeroo duraatiif jiddu gala gamaggama qabiyyee (Content Review) Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessatti banuuf qophii xumuruu beeksise. Jiddu galli kun qabiyyee ergaa fayyadamtoonni feesbuukii dabarsan gamaaggamuu dabalatee, tajaajila

Facebook ergaa barreeffamaa (text message) irratti tajaajila haaraya jalqabuu beeksise.
02/06/2019

Dhaabbanni Facebook fayyadamtoonni isaa ergaa barreeffamaa (text message) tokko eega erganii booda yoo kan gaabban tahe, daqiiqaa 10 keessatti balleessuu akka dandahaniif tajaajila “Remove” jedhu kan jalqabe tahuun beekamee jira.Kanaan dura namni tokko Applikeeshiina messenger irrattis tahe gama Fa

Chaayinaan Saatalaayitii akka addeessaa halkan iftu gara hawaatti erguuf qophaayaa jirti
10/19/2018

Chaayinaan saatalaayitii ifa aduu irraa argatu akka addeessaa deebisee calaqqisuu danda’u kan hojjataa jirtu yoo tahu, waggaa lama booda gara hawaatti ergitee ifaa daandiwwan magaalotaa addeessa namtolchee (artificial moon) kanaan bakka buusuuf kan karoorfatte tahuu beeksifte. Miidiyaaleen mootumma

Tajaajilli YouTube Sa’aa 1 oliif Addaan cite
10/17/2018

Tajaajilli Youtube kan Sa’aa 1 oliif addaan citee ture amma deebi’ee dalagaa eegalee jira.YouTube dhaabbata guddaa kaampaanii Google jalatti argamu yoo tahu, dhaabbilee akka sadarkaa addunyaatti humna jabaa qaban keessaa isa tokko. Guutuu addunyaatti namoota Biiliyoona 1.8 oltu YouTube fayyadama. ka

RNH 535, November 21, 2019, Gaachana Islaamaa
on 11/22/2019

play_arrow
Play

RNH 534, November 17, 2019 Soora Qalbii
on 11/18/2019

play_arrow
Play

RNH 533, November 14, 2019, Gaachana Islaamaa
on 11/15/2019

play_arrow
Play

RNH 532, November 10, 2019 Soora Qalbii
on 11/11/2019

play_arrow
Play