Gabaasa

Odeeyfannoo naannoo kee jiru nuuf gabaasi


waan argame gabaabsii nuuf barreeysi Baarakallaahu fiik
Yoo footoo Qabaatte As keeysatti Upload godhi.
Yoo Viidiyoo Qabaatte Asirraan nuuf ergi
Odeeyfannoo Si biraa nuuf ergame mirkaneeyfachuuf lakkofsa bilbilaa kee barbaanna. lakkofsa keetiin gama whatsapp ykn viberiitiin si qunnamna.