03/24/2019

Xiyyaaronni waraana Israa’el Gaazaa keessatti haleellaa raawwatuu gabaafame

Waraanni Israa’el ibsa baaseen akka jedhetti, Alhada har’aa mormii Falasxiinotaa gareen Hamaas daangaa Gaazaa fi Israa’el irratti qindeesse hordofuun, xiyyaaronni waraana Israa’el Gaazaa keessatti iddoo lama rukutuu beeksise. Haleellaa kanaan kaampiin baqattootaa Al-Awda jedhamuu fi buufatni loltoot

03/15/2019

Aalimni biyya Keenyaa Guddaan Dr Jeylaan Khadiir Konkolaataa badhaafaman

Aalimni biyya keenyaa guddaan Dr Jeylaan Khadiir hanga har’aatti Makiinaa ittiin socho’an kan hin qabne yoo tahu, daldaltoonni magaalaa Finfinnee dhimma kana hubatan maallaqa walitti buusuun Konkolaataa D4D bitanii kan gumaachaniif tahuu beekame. Guyyaa hardhaa Sagantaa Hoteela Ummaatti geggeeffame

03/12/2019

Sagalee guddiftuun Masjiida Askoo akka kaafamu ajajame

Magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee naannawa Askootti kan argamu masjiidni Askoo, meeshaa sagalee guddisu kan Azaanni godhamuun akka hin fayyadamne ajajame.Waajirri Haqaa aanaa 15 xalayaa guyyaa kaleessaa barreesseen, guyyaa boruu bitootessa 4/ 2011 irraa kaasee, galgala sa’aa 1:50 booda masjii

03/10/2019

Godina Arsii magaalaa Colleetti sagantaan muhaadaraa guddaan geggeeffame

Sagantaa muhaadaraa guddaa guyyaa hardhaa magaalaa Colleetti geggeeffame kana irratti, keessumoonni iddoo gara garaa irraa affeeraman kan argaman tahuu odeeyfannoon ni addeessa.Kaayyoon sagantaa kanaa magaalattii keessatti Madrasaa ijaaruudhaaf galii walitti qabuu yoo tahu, hawaasni muslimaa naannic

03/10/2019

Xiyyaaronni waraana Israa’el Gaazaa keessatti haleellaa raawwatuu gabaafame

Waraanni Israa’el ibsa baaseen akka jedhetti, Alhada har’aa rokkeetii Gaazaa irraa gara Israa’elitti dhukaafame hordofuun, xiyyaaronni waraana Israa’el Gaazaa keessatti iddoo lama rukutuu beeksise. Akka gabaasa kanaatti dooniwwan falasxiinota lama fi buufata loltoota Hamaas kan rukutame tahuu odeeyf

03/10/2019

Xiyyaarri Dhaabbata Qilleensa Ityoophiyaa tokko kufuu gabaafame

Xiyyaarri Dhaabbata Qilleensa Ityoophiyaa Finfinnee irraa gara Naayiroobii imalaa ture kufuun namoonni heddu kan du’an tahuu gabaafame. Xiyyaarri kun Godina Shawaa bahaa keessatti kan kufe yoo tahu, hojjattoota xiyyaarichaa dabalatee imaltoota 148 fe’atee kan ture tahuun beekameera. Namoonni lubbuun