02/17/2019

Godina Jimmaa Magaalaa Shawriitti sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffame

Sagantaa Muhaadaraa guddaa kana ulamaa’onni fi keessummoonni iddoo gara garaa irraa dhufan qooda fudhatanii jiru. Kaayyoon sagantaa kanaa ijaarsa masjiidaatiif galii walitti qabuu yoo tahu, hawaasni muslimaa sagantaa kana irratti argame deeggarsa maallaqaa, manneen jireenyaa ofii dabarsanii kennuu,

02/11/2019

Naannoo Amaaraa Kibba Goondar keessatti Masjiidni gubame

Naannoo Amaaraa Kibba Gondar magaalaa Isteetti Alhada torbaan kaleessaa hordoftoota amantaa birootiin masjiidonni lama gubamuu gabaasuun keenna ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun halkaan edaatis godinuma Kibba Goondar aanaa Andabeet ganda Jarraa Gadduu jedhamu keessatti, masjiidni tokko gubamuu od

02/10/2019

Magaalaa Kalalaatti Sagantaan Da’awaa guddaan geggeeffame

Naannoo Amaaraa Godina Walloo Kibbaa magaalaa Kalalaatti sagantaan Da’awaa guddaan kan geggeeffame yoo ta’u, keessummoonni iddoo gara garaa irraa dhufan fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan heddu ta’e kan irratti hirmaate tahuu gabaafame.Kaayyoon sagantaa kanaa Masjiida fi wiirtuu Hifzii Qur’aanaa Bila

02/10/2019

Konfiransiin guddaan Magaalaa Galamsoo ganda Daalootti geggeeffamaa jira

Konfiransii kana irratti Ulamaa’onni biyya keenyaa gurguddoon iddoo adda addaa irraa dhufan, akkasumas keessummoonni fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan hedduu tahe irratti hirmaataa jira. Kaayyoon sagantaa kanaa masjiida fi markaza Jamii’ii gandichatti ijaaruuf karorfameef dhagaa bu’uuraa kahuuf tahuu

02/08/2019

Injinar Taakkalaa Uumaa qindeessaa gamtaa kantiibota Afrikaa tahuun filatame

Dhaabbata mootummoota Gamtoomanii jalaatti, Ejensiin Gorsaa dhimmoota Afrikaa , Itti aanaa Kantiibaa magaalaa Finfinnee kan ta’e Injinar Taakkalaa Uumaa, qindeessaa gamtaa kantiibota Afrikaa fi dura taa’aa naannoo baha Afrikaa (Global Alliance of Mayors and Leaders; East African Chair) gochuun filat

02/04/2019

Foramiin Dargaggoota Muslima Oromiyaa marsaa lammaaffaaf geggeeffame

Foramiin Dargaggoota Muslimaa kun godina Baalee magaalaa Roobbeetti guyyoota lamaaf kan geggeeffame yoo tahu, dubartoota 95 dabalatee dargaggoonni 300 ol Goodinaalee Oromiyaa afur irraa dhufuun kan hirmaatan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.Foramii kana, Jiddu gala barnoota lslaamaa Markaza Ta’iwiy