11/20/2018

Sagantaa Marii fi Tumsa Miidiyaa Nuuralhudaa

Akkuma beekamu Miidiyaan Nuuralhudaa eega hundeeffame irraa kaasee kallattii adda addaatiin hawaasa muslimaa tajaajilaa jiraatuun ni beekama. Miidiyaan kun guyyaa hundeeffame irraa kaase gargaarsa Rabbii guddaatiin akkasumas deeggarsa dinagdee Garee Sumayyootaa fi Bilaalootaa irraa godhamuun, yeroo

11/17/2018

Mootummaan Yamanii fi gareen Huusii marii jalqabuuf akka tahe gabaafame

Yamanitti bakka bu’aan Dhaabbata Mootummoota Gamtomanii Martin Griffith akka jedhetti, gareen lamaanuu lola biyyattii raasaa jiru dhaabuudhaaf marii Siwiidin keessatti geggeessuuf karoorfame irratti kan hirmaatan tahuu beeksisan. Mr. Griffith Jum’aa kaleessaa mana marii nageenyaatiif ibsa kenneen

11/07/2018

Iraaq keessatti awwaalli jumlaa 200 ol argamuu gabaafame

Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii akka jedhutti, awwaalli kunniin Kaabaa fi Lixaa Iraaq naannolee too’annaa garee daa’ish jala turan kanneen akka Ninevee, Kirkuuk, Salahuddiin fi Anbaar jedhaman keessatti argaman.Awwaala jamlaa kana keessatti reeffa dubartootaa, daa’imman, Jaarrolii fi miseensota w