٠٤/٢١/٢٠١٩

Markazni Furqaan Barattoota 130 Hifzii Qur’anaatiin Eebbisiise

Markazni Furqaan Godina Arsii Aanaa Dodolaa ganda Tulluu Alaawansootti kan argamu yoo tahu, yeroo dheeraaf waggaa waggaan barattoota isaa eebbisiisaa turee jirta. Haaluma kanaan bara kanas barattoota hifzii Qur’aanaatiin barsiisaa ture 130 Sabtii kaleessaa April 20/2019 kan eebbisiise ta’uu odeeyfan

٠٤/٢٠/٢٠١٩

Magaalaa Mi’eessootti sagantaan cufiinsa Madrasaa Shamsul Islaam geggeeffame

Madrsaan Shamsula Islaam kan godina Harargee Lixaa Magaalaa Mi’eessootti argamu baatii Ramadaanaa seenaa jiru sababeefachuun sirna cufiinsa madrasaa kan geggeesse yoo tahu, hawaasni magaalattii fi naannawa isii lakkoofsaan heddu tahe saganticha irratti hirmaateera. Jilli da’awaa fi iyyaafannoo Shei

٠٤/١٥/٢٠١٩

Majliisni Qaraatii Sheikh Aadam Tuulaa Barattoota 2233 eebbisiise

Majliisni qaraatii Aaliima biyya keenyaa guddaa Sheikh Aadam Tuulaa, guyyaa kaleessa magaalaa Harar galma Calanqootti Barattoota waggaa 3 hanga 6tti barsiisaa ture ebbisiisee jira. Barattoonni eebbifaman kunniin dubartoota 1861 fi dhiiraa 372 walumaa galaatti barattoota 2233 tahuun beekamee jira.

٠٤/١٤/٢٠١٩

Markazni Fathi barattoota 45 Hifzii Qur’aanaatiin eebbisiise

Markazni Fathi kan godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbiitti argamu, barattoota Hifzii Qur’aanaatiin waggaa lamaaf barsiisaa ture bifa hoo’aa ta’een galma bulchiinsa magaalaa Gimbiitti eebbisiise.Barattoota guyyaa har’aa eebbifaman jidduu 15 dubartoota ta’uu odeeyfannoon ni addeessa.

٠٤/١٤/٢٠١٩

Magaalaa Beegiitti Sagantaan Muhaadaraa guddaan geggeeffame

Godina Wallagga Lixaa magaalaa Beegiitti Sagantaan Muhaadaraa guddaan kan geggeeffame yoo ta’u, kaayyoon sagantaa kanaa Madrasaa Fathi kan barattoota 450 kutaa 1-5tti simatee barsiisaa ture, gara mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa’ina qabuutti ol guddisuuf galii walitti qabuuf kan qophaa’e ta

٠٤/١٣/٢٠١٩

Sagantaan Eebba TV Hamiltan magaalaa Harariitti geggeeffame

Sagantaa eebbaa kana irratti Ualamaa’ota gurguddoo biyya keenyaa fi hundeessitoota TV Hamiltan dabalatee keessummoonni heddu, akkasumas hawaasni muslimaa magaalaa Hararii fi naannawa isii lakkoofsaan guddaa ta’e argamee jira.Keeysummoota sagantaa kana irratti argaman jidduu:Sheikh Hajjii IbraahiimSh

٠٤/١١/٢٠١٩

Sagantaa Eebba TV Nuuralhudaa Magaalaa Shaashamanneetti

Hawaasni Muslimaa Magaalaa Shaashamannee Ebla 6/2011 Televizyiina isaa TV Nuuralhudaa Istaadiyoomii magaalaa Shaashamanneetti eebbisuuf qophii isaa xumuree jira.Sagantaa eebbaa kana irratti Miseensota Koree Furmaata Barbaadduu Hawaasa Muslimaa dabalatee, miseensonni jila Ulamaa’otaa biyya alaa irra