12/11/2018

Masjiidni Imaamu Muzammil guyyaa kudhan keessatti akka diigamu ajajni dabre

Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti waajjiiri misooma lafa magaalaa kutaa Lidataa, masjiidaa fi madrasaan Imaamu Muzammil kan naannawa Takla Haymaanotitti argamu, guyyaa 10 keessatti akka diigamu ajaja kan dabarse tahuu odeeyfannoon ni addeessa.Waajirri bulchiinsa lafa magaalaa kutaa Lidataa xalayaa m

12/10/2018

Sagantaan Da’awaa Yuunivarsitii Walqixxeetti geggeeffame

Naannoo Kibbaa magaalaa Walqixxeetti barattoota Yuunivarsitii Walqixxeetiif sagantaan muhaadaraa kan geggeeffame yoo tahu, mata dureewwan Amantii Islaamaa fi Kiristaanaa, Seenaa Qaroomina Islaamaa fi Saayintistoota Islaamaa jedhan irratti da’iiwwaniin barumsi kan kenname tahuu odeeyfannoon ni addees

12/04/2018

Magaalaa Gimbiitti Du’aatota 250 tahaniif leenjiin diinii kennamaa jira

Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii masjiidal-Fathi keessatti, du’aatota 250 tahan kannen godinaalee Bunoo Baddallee,Wallaggaa Lixaa,Wallaggaa Bahaa fi Qeellam Wallaggaa irraa dhufaniif, leenjiin kennamaa jiraatu odeeyfannoon ni addeessa.Hirmaattota leenjii kanaa jidduu Godina Wallaggaa lixaa ma

12/04/2018

Mootummaan Yamani fi gareen Huusii Hidhamtoota wal jijjiiruuf walii galan

Qondaaltonni Mootummaa Yaman akka jedhanitti, walii galteen hidhamtoota wal jijjiiruu kun marii nageenyaa torbee dhuftu Siwiidin keessatti geggeessuuf UN qopheessaa jiruun duratti, wal amantaa cimsuuf kan yaadame tahuu ibsan. Ministeerri haajaa alaa Khalid Al-Yamani akka jedhetti, walii galtee kan

12/02/2018

Naannoo Kibbaa Magaalaa Buttaa Jiraatti hiriirri mormii geggeeffame

Jiraattonni magaalaa Buttaa Jiraa fi naannawa isii, walitti bu’iinsa dhiheenya kana dhalattoota godina Guraagee aanaalee Masqaanii fi Maaraqoo keessatti umamee ture, qondaaltonni mootummaa akka ifa hin baane dhoksuuf yaalii godhaa Jiran mormuun kan geggeeffame tahuu odeeyfannoon ni addeessa.Walitti

12/02/2018

Lammiileen Indoneezhiyaa mootummaa biyyattii mormuun hiriira bahan

Lammileen Indoneezhiyaa miiliyoona lama ol tahan mootummaa biyyattii mormuun Alhada hardhaa magaalaa Jaakaartaa keessatti hiriira kan bahan yoo tahu, Prezdaant Joko Widodo fi bulchaan magaalaa Jaakaartaa taayitaa akka gad lakkisan kan gaafatan tahuu odeeyfannoon argame ni addeessa. Mormii guyyaa h

11/30/2018

Hoggantoonni biyyoota garee G-20 Arjantiinaa keessatti wal gahii jalqaban

Biyyoonni garee G-20 jedhamuun beekaman biyyoota 19 kanneen diinagdee cimaa qabanii fi Gamtaa Awrooppaa yoo tahan, wal gahii isaanii kan waggaa Jum’aa har’aa Arjantiinaa magaalaa Buenos Aires keessatti jalqabanii jiru. Xiyyeeffannaan wal gahii isaanii dhimmoota diinagdee addunyaa fi jijjiirama haala

11/27/2018

Muummichi Ministeeraa Hoggantoota Paartiilee mormitootaa waliin mari’aate

Marii guyyaa har’aa galma Waajjira muummicha ministeeraatti geggeeffame kana irratti, filannoon bara dhufu geggeeffamu ifaa fi haqa qabeessa akka tahuuf, gaheen gama mootummaa fi paartiilee mormitootaa irra eegamu maal akka tahe, akkasumas haal dureewwan filannoo kana geggeessuuf barbaachisan irr