Nuuralhudaa

Magaalaa Kalalaatti Sagantaan Da’awaa guddaan geggeeffame

02/10/2019

8

Naannoo Amaaraa Godina Walloo Kibbaa magaalaa Kalalaatti sagantaan Da’awaa guddaan kan geggeeffame yoo ta’u, keessummoonni iddoo gara garaa irraa dhufan fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan heddu ta’e kan irratti hirmaate tahuu gabaafame.

Kaayyoon sagantaa kanaa Masjiida fi wiirtuu Hifzii Qur’aanaa Bilaaliif galii walitti qabuuf tahuus beekameera.