Nuuralhudaa

Magaalaa Asallaatti Sagantaan Muhaadaraa Guddaan Geggeeffamaa jira

04/07/2019

Sagantaa Da’waa guddaa Istaadiyoomii magaalaa Asallaatti geggeeffama jiru kana irratti Ulama’oonni fi keessummoonni akkasumas hawaasni muslimaa argamuun qooda fudhataa jira.

Ulamaa’ota fi Keessummoota argaman jidduu:

Dr Abdallaah Khadiir Turkiyaa irraa

Dr Jeylaan Khadiir

Dr Kamaal Galatuu

Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa

Ustaaz Kaamil Shamsuu

Ustaaz Ahmaddiin Jabal

Ustaaz Muhammad Faraj fi keessummoonni birootis ni jiru.