Nuuralhudaa

Naannoo Affaar magaalaa Loogiyaatti Sagantaan Muhaadaraa Guddaan Geggeeffamaa jira

04/07/2019

Sagantaa Da’awaa guddaa Magaalaa Loogiyaa masjiida Hamzaatti geggeeffamaa jiru kana irratti, Ulamaa’onni fi keessummoonni akkasumas hawaasni muslimaa argamuun qooda fudhataa jira.

Sagantaa kana irratti Ustaaz Ahmaddiin Jabal, Ustaaz Bahruu Huseen, Aktiivist Mujiib Amiinoo fi  ulamaa’onni naannichaa heddu argamuun hawaasaaf dhaamsa gara garaa dabarsaa jiran.