Markazni Furqaan Barattoota 130 Hifzii Qur’anaatiin Eebbisiise

04/21/2019
Nuuralhudaa

Markazni Furqaan Godina Arsii Aanaa Dodolaa ganda Tulluu Alaawansootti kan argamu yoo tahu, yeroo dheeraaf waggaa waggaan barattoota isaa eebbisiisaa turee jirta. Haaluma kanaan bara kanas barattoota hifzii Qur’aanaatiin barsiisaa ture 130 Sabtii kaleessaa April 20/2019 kan eebbisiise ta’uu odeeyfannoon ni addeessa.

Markaza Furqaan1