​​​​Sagantaan Eebba TV Nuuralhudaa godina Arsii Magaalaa Roobeetti geggeeffame

04/28/2019
Nuuralhudaa

Sagantaan eebba TV Nuuralhudaa hawaasa muslimaa godina Arsii magaalaa Roobeetiin qophaa’e, guyyaa hardhaa bifa ho’aa ta’een masjiida Toofiiqitti geggeeffame. Sagantaa kana irratti Ulamaa’onni naannawa sanii, keessummoonni iddoo biroo irraa affeeramanii fi hawaasni muslimaa lakkoofsaan guddaa ta’e argamee jira.

Ulamaa’onni fi Keeysummoonni sagantaa kana irratti hirmaatanis hawaasni Muslimaa miidiyaa isaa kana qabeenya fi beekumsa qabuun akka bira dhaabbatu dhaamsa dbarsan.

Keeysummoota sagantaa kana irratti argaman jidduu:

Sheikh Abdallaah Idriis

Sheikh Mas’uud Nuuraa

Sheikh Abdulnaasir Abdii

Sheikh Abdulmannaan Abdallaah

Sheikh Xaahir Galatoo h

Ustaaz Ibsaa Hasan

fi keessummoonni birootis jiraatuu beekameera.

5