Korri Ulamaa’otaa milkiin xumurame

05/01/2019
Nuuralhudaa

Korri ulamaa’otaa koree jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaatiin har’a magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan keessatti geggeeffame milkiin xumurame.

Sanadiin koreen jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaa qopheesse, deeggarsa hirmaattota koraa harka caalu argachuun ragga’e. Haaluma kanaan Boordiin Majliisa ce’umsaa hujii itti aanu raawwachiisu filatamee jira.

ALLAAHU AKBAR! ALLAAHU AKBAR! ALLAAHU AKBAR!

Kora ulamootaa1

5