Korri Ulamaa’otaa milkiin xumurame

05/01/2019
Nuuralhudaa

Korri Ulamaa’otaa  har’a Ebla 23/2019 magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatanitti geggeeffame milkiin xumurame. Korri seena qabeessi kun miseensota mana maree ulamaa’otaa akkasumas boordii hujii raawwachiiftuu muudee jira. Manni marii ulamaa’otaa miseensota 33 qabu Muftii Haaj Umar Idriis kan hogganan yoo tahu, ulamaa’otaa Mazhaba hunda hordofan fi ulamaa’ota naannolee hunda irraa dhufan kan of keesatti hammate tahuun beekamee jira.

Boordiin hujii raawwachiiftuu mana marii ulamaa’otaatiin hogganamu ammoo hayyoota 7 kan hammate yoo tahu, hujii caasaa majlisaa fooyyessuu ogummaan kan deeggaran taha.

Miseensota Mana Marii Ulamaa’otaa kan ce’umsaa:

1/ Muftii Sheik Umar Idriis

2/Sheik Aadam Muhammad Alii

3/ Sheik Abdulhamiid Zeeynuu Khadiir

4/ Sheikh Muhammad Awwal

5/ Sheikh Ahmad Muhammad Alii

6/ Sheikh Qaasim Muhammad Taajuddiin

7/ Sheikh Ahmad Awwaluu

8/ Sheikh Muhammad Siraaj

9/ Sheikh Mannulkariim Rashiid

10/ Dr. Jeeylaan Galataa

11/ Sheikh Muhammad Ahmad Yaasiin

12/ Dr. Jeylaan Khadiir

13/ Sheik Hajjii Ibraahim Tufaa

14/ Sheikh Misbaah Abdurrahmaan

15/ Sheikh Abdul’aziiz Sheikh AbdulWaliyyi

16/ Sheikh Muhammad Haamiddiin

17/ Sheikh Abdussalaam Anwaar

18/ Dr. Muhammad Huseen

19/ Sheikh Amiin Ibroo

20/ Sheikh Hizbullaah Muhammad Amiin

21/ Sheikh Sa’iid Ahmad Musxafaa

22/ Sheikh Almardii Abdallaah

23/ Sheikh Abdulkariim Badraddiin

24/ Sheikh Abaa Al-Shadir

25/ Sheikh Ahmad Muhammad Shariif

26/ Sheikh Muhammad Amiin Ayaash keessatti argamu.

 1. Miseensonni Boordii Hayyootaa haarata filataman:

  .

  1/ Prof. Muhammad Abdoo- Yuniversiitii Finfinnee irraa

  2/ Dr. Muhammad Sa’id – Yuniversiitii Finfinnee irraa

  3/ Obbo Nuraddiin Daliil

  4/ Ustaaz Abraar Shifaa

  5/ Obbo Kamaal Haaruun

  6/ Dr. Jamaal Muhammad

7/ Dr. Anwaar Musxafaa tahuun filataman.

Xumura kora kanaa irratti prezdaantiin Majlisaa duraanii Sheik Muhammad Amiin Jamaal majliisa boordii haaraya hundeeffameef dabarsuu isuun, badii dalageef ummanni dhiifama akka godhuuf gaafatee jira.

7