Sagantaan Eebba TV Nuuralhudaa Magaalaa Adaamaa Masjiida Umaritti geggeeffamaa jira.

05/12/2019
Nuuralhudaa

Sagantaan Eebbaa kun hawaasa muslimaa magaalaa Adaamaatiin kan qophaa’e yoo tahu, keessumoonni iddo gara garaa irraa dhufan fi hawaasni Muslimaa lakkoofsaan guddaa ta’e argamuun qooda fudhataa jira.

Keeysummoota sagantaa kana irratti argaman jidduu:

Sheikh Hajjii Ibraahim, Finfinnee irraa

Ustaaz Haydar Kadiir, Finfinnee irraa

Ustaaz Muhammad Faraj, Finfinnee irraa

Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaalibuu-Ridallaah), Daayirektara ol’aanaa miidiyaa Nuuralhudaa

Ustaaz Abdulnaasir Abdii, Shaashamannee irraa

Ustaaz Mas’uud Nuuraa

Sheikh Ibsaa Hasan, Baalee Roobee irraa

Sheikh Xaahir Galatoo , Asallaa irraa

Sheikh Juneydii Umar

Sheikh Abdulqaadir Ahmad

Sheikh Abdulqaadir Umar

Sheikh Abdulgaffaar Sheikh Ahmad

Ustaaz Siraaj Abdulhamiid

Ustaaz Abdallaa Idriis

Munshid Injinar Abdurrahmaan Huseen fi keessummoonni biroo hedduun argamanii jiru.

6