Akka lixa Afriikkaatti Masjidni guddaan magaalaa guddoo Senegaal Dakaar tti eebbifame

09/27/2019
Nuuralhudaa

Masjidni maqaa ‘Masaalikul Jinaan'(Daandii gara Jannataa geessu) jedhuun moggaafame kun yeroo tokkotti nama 30,000 kan keesummeessu yoo tahu, Ijaarsi isaa waggaa 7 fudhate. Jalqaba irraa hanga xumuramuutti horiin ijaarsaaf bahe doolaara Ameerikaa miliyoona 33 ol tahuu odeyfannoon ni addeessa

Masjidni Masaalikul Jinaan faaya adda addaatiin miidhaafamee , Minaaraa dheertuu meetira 78 lafa irraa ol fagaattu 5 qaba, Masjidni guddaan kun Juma’aa har’a kan eebbifame yoo ta’u, sagantaa eebbaa kana irratti Muslimoonni kuma hedduu lakkaa’aman kutaa biyyattii gara garaa irraa dhufanii hirmaatanii jiru.