12/11/2018

Masjiidni Imaamu Muzammil guyyaa kudhan keessatti akka diigamu ajajni dabre

Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti waajjiiri misooma lafa magaalaa kutaa Lidataa, masjiidaa fi madrasaan Imaamu Muzammil kan naannawa Takla Haymaanotitti argamu, guyyaa 10 keessatti akka diigamu ajaja kan dabarse tahuu odeeyfannoon ni addeessa.Waajirri bulchiinsa lafa magaalaa kutaa Lidataa xalayaa m

12/10/2018

Sagantaan Da’awaa Yuunivarsitii Walqixxeetti geggeeffame

Naannoo Kibbaa magaalaa Walqixxeetti barattoota Yuunivarsitii Walqixxeetiif sagantaan muhaadaraa kan geggeeffame yoo tahu, mata dureewwan Amantii Islaamaa fi Kiristaanaa, Seenaa Qaroomina Islaamaa fi Saayintistoota Islaamaa jedhan irratti da’iiwwaniin barumsi kan kenname tahuu odeeyfannoon ni addees

12/04/2018

Magaalaa Gimbiitti Du’aatota 250 tahaniif leenjiin diinii kennamaa jira

Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbii masjiidal-Fathi keessatti, du’aatota 250 tahan kannen godinaalee Bunoo Baddallee,Wallaggaa Lixaa,Wallaggaa Bahaa fi Qeellam Wallaggaa irraa dhufaniif, leenjiin kennamaa jiraatu odeeyfannoon ni addeessa.Hirmaattota leenjii kanaa jidduu Godina Wallaggaa lixaa ma

12/02/2018

Naannoo Kibbaa Magaalaa Buttaa Jiraatti hiriirri mormii geggeeffame

Jiraattonni magaalaa Buttaa Jiraa fi naannawa isii, walitti bu’iinsa dhiheenya kana dhalattoota godina Guraagee aanaalee Masqaanii fi Maaraqoo keessatti umamee ture, qondaaltonni mootummaa akka ifa hin baane dhoksuuf yaalii godhaa Jiran mormuun kan geggeeffame tahuu odeeyfannoon ni addeessa.Walitti

11/27/2018

Muummichi Ministeeraa Hoggantoota Paartiilee mormitootaa waliin mari’aate

Marii guyyaa har’aa galma Waajjira muummicha ministeeraatti geggeeffame kana irratti, filannoon bara dhufu geggeeffamu ifaa fi haqa qabeessa akka tahuuf, gaheen gama mootummaa fi paartiilee mormitootaa irra eegamu maal akka tahe, akkasumas haal dureewwan filannoo kana geggeessuuf barbaachisan irr

11/26/2018

Prezdaantiin Majliisa Naannoo Hararii Duraanii Toohannaa Jala Oolfame

Prezdantiin Majliisa Naannoo Hararii duraanii Muhammad Saabit eega aangoo irraa kaafamee booda, Qabeenya Majliisa magaalaa Harar deebisuu didee kan dhokatee ture yoo tahu, Ji’a tokko dura Poolisii naannichaatiin toohannaa jala akka oolfamu ajajni bahee barbaadamaa turee; guyyaa har’aa baatii tokko b

11/25/2018

Sagantaan Marii fi Tumsa Nuuralhudaa aanaa Balee Gasgaaritti geggeeffame

Sagantaan kun miidiyaan Nuuralhudaa tamsaasa Televizhiinii Saatalaayitiin jalqabuu isaa fi miidiyaa kana Cimsuuf hawaasa muslimaa aanaa Balee Gasgaar keessa jiraatuun kan qophaa’e yoo tahu, bu’uuressaa Garee Sumayyootaa fi Bilaalotaa akkasumas hogganaa miidiyaa Nuuralhudaa kan tahan Ustaaz Abdurrahm