Nuuralhudaa

Bidiruun Lammiilee Ityoophiyaa fe’attee garba Hindii irra imalaa turte dhidhimuun lubbuun nama 7 galaafatame.

10/23/2018

4

Qondaalli Poolisii Taanzaaniyaa tokko akka ibsetti, Bidiruun tun namoota 13 fe’attee qarqara Taanzaaniyaa irraa ka’uun garba Hindii irra qaxxaamurtee gara Afrikaa kibbaa imalaa turte. Namoota 13 keessaa namoonni 7 kan du’aan yoo tahu, namoonni 5 ammoo lubbuun hafan ta’uu gabaasni arganne ni addeessa.

Namoota bidiruu irra turan keessaa 12 lammiilee Ityoophiyaati. Namni 13ffaa bidiruu san oofaa ture achi buuteen isaa kan hin argamin tahuu ibsame.