12/04/2018

Mootummaan Yamani fi gareen Huusii Hidhamtoota wal jijjiiruuf walii galan

Qondaaltonni Mootummaa Yaman akka jedhanitti, walii galteen hidhamtoota wal jijjiiruu kun marii nageenyaa torbee dhuftu Siwiidin keessatti geggeessuuf UN qopheessaa jiruun duratti, wal amantaa cimsuuf kan yaadame tahuu ibsan. Ministeerri haajaa alaa Khalid Al-Yamani akka jedhetti, walii galtee kan

12/02/2018

Lammiileen Indoneezhiyaa mootummaa biyyattii mormuun hiriira bahan

Lammileen Indoneezhiyaa miiliyoona lama ol tahan mootummaa biyyattii mormuun Alhada hardhaa magaalaa Jaakaartaa keessatti hiriira kan bahan yoo tahu, Prezdaant Joko Widodo fi bulchaan magaalaa Jaakaartaa taayitaa akka gad lakkisan kan gaafatan tahuu odeeyfannoon argame ni addeessa. Mormii guyyaa h

11/25/2018

Balaan Kirkira Lafaa hamaan Lixa Iiraan kan rukute tahuu gabaafame

Balaan Kirkira lafaa Lixa Iiraan naannawa daangaa Iraaq Alhada har’aa rukute kun magnitudii 6.3tti kan shallagame yoo tahu, handhuurri balaa kanaa magaala Ilam jedhamtu irraa gama lixaa kilomeetra 114 irratti akka tahe gabaafame. Kirkira lafaa Iiraan keessatti muudate kana hordofuun, hollannaan lafa

11/07/2018

Iraaq keessatti awwaalli jumlaa 200 ol argamuu gabaafame

Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii akka jedhutti, awwaalli kunniin Kaabaa fi Lixaa Iraaq naannolee too’annaa garee daa’ish jala turan kanneen akka Ninevee, Kirkuuk, Salahuddiin fi Anbaar jedhaman keessatti argaman.Awwaala jamlaa kana keessatti reeffa dubartootaa, daa’imman, Jaarrolii fi miseensota w

11/03/2018

Iiraan Xiyyaara waraanaa biyya keessatti oomishuu jalqabde

Xiyyaarri waraanaa Iiraan oomishuu jalqabde kun, dizaayinii irraa jalqabee hanga oomishaatti 100% teeknolojii fi ogeeyyota biyya keessaatiin tahuun beekameera. Dabalataanis Xiyyaarri waraanaa kun hammayyaawaa fi teeknolojii haaraya kan qabu tahuu gabaasni arganne ni mul’isa.Iiraan August darbe Xiyya

11/02/2018

Jilli Hoggantoota Waldaa Wangeelota Ameerikaa Sa’uudii daaw’ate

Jilli hoggantoota Waldaa Wangeelotaa ibsa baaseen, Khamiisa kaleessaa gara Riyaad Imaluun Muhammad Bin Salmaan waliin Sa’atii lamaaf kan mari’ate tahuu beeksise. Jilli kun qondaaltota mootummaa Ameerikaa dabalatee, hoggantoota Waldaa Wangeelota Ameerikaa Israa’el deeggaruun beekkaman kan of keessatt

10/31/2018

Obboleessi Malik Salmaan biyya itti baqate irraa gara Sa’uudii deebi’e

Ahmad Bin Abdulaziiz obboleessa quxisuu Malik Salmaan Bin Abdulaziiz yoo tahu, Ministeera biyya keessaa dabalatee yeroo dheeraadhaaf mootummaa Sa’udii keessatti dhaabbilee gara garaa hogganaa ture. Ahmad Bin Abdulaziiz bra 2012 keessa taayitaa mootummaa irraa soorama bahee ture. Haa ta’u malee dhaa