Nuuralhudaa
11/03/2018

RNH 406 November 3, 2018, Soora Qalbii

RAADIYOO NUURALHUDAA Soora Qalbii Muslimaa ✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ SOORA QALBII Sagantaa 406 ffaa November 3, 2018 ✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪ ☑ Odeeyfannoo ☑ Siiraa Rasuulaa ﷺ Kutaa 3ffaa Darsii 44ffaa ☑ Dhaddacha Jaalalaa Doosee 5ffaa ☑ Tafakkur Emperor Tamarin ☑ Tana Quba Qabduu? Argannoo Muslimootaa ☑ Draamaa Iccitii Jireenyaa Qooda 2ffaa Kutaa 7ffaa
RNH 406 November 3, 2018, Soora Qalbii