Nuuralhudaa
11/10/2018

RNH 409 November 10, 2018, Soora Qalbii

2

RAADIYOO NUURALHUDAA

Soora Qalbii Muslimaa

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

SOORA QALBII

Sagantaa 409 ffaa

November 10, 2018

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

 Odeeyfannoo

 Siiraa Rasuulaa ﷺ 

Kutaa 4ffaa Darsii 1ffaa

 Dhaddacha Jaalalaa

Doosee 6ffaa

 Tafakkur

Rockhopper Penguin

Tana Quba Qabduu?

Wantoota Ajaa’ibaa

 Draamaa

Iccitii Jireenyaa Qooda 2ffaa Kutaa 8ffaa

 


RNH 409 November 10, 2018, Soora Qalbii