Nuuralhudaa

ODUU GAMMACHUU! Hawaasa Magaalaa Goobbaa fi Naannawa isii hundaf!

03/28/2019
4608 views

ODUU GAMMACHUU HAWAASA KEENYA GODINA BAALEE MAGAALAA GOOBBAA FI NAANNAWA ISII JIRAATTAN HUNDAAF

Assalaamu aleeykum warahmatullaahi wabarakaatuhu.

Miidiyaan Islaamaa TV’n Nuuralhudaa magaalaa Goobbaa keessatti eebbifamuuf deema. Hawaasni keenya kan magaalaa Goobbaa fi naannawa sanitti argamtan hundi Sagantaa Tumsaa fi eebba TV Nuuralhudaa kanarratti afeeramtanii jirtu.

keessummoota kabajaa sagantaa kana irratti affeeraman jidduu muraasni;
1. Sheik Abdussalaam Kadiir- Godina Baalee irraa
2. Sheik Abdussalaam Xaahir- Godina Baale irra
3. Sheik Ibsaa Hasan – Godina Baalee irraa
4. Munshid Abdurrahamaan Huseen- Dirree Dhawaa irraa
5. Sheik Abdallaah Idiriis-Adaamaa irraa
6. Sheik Mas’uud Nuuraa - Adaama irraa
7. Sheik Sulxaan Aadam
8. Sheik Saafii
9. Sheik Abdulhakiim Wattee
10. Ustaaz Shu'eeyb H/Muhammad
11. Ustaaz Abdurrahmaan Huseen (Xaaliburidallaah) Daayirektara ol aanaa Miidiyaa Nuuralhudaa-Shaashamannee irraa
12. Sheik Xaahir Galatoo -Asallaa irraa, dabalataanis keessummoonni biroo heddu sagantaa kanarraatti afeeramanii jiru.

Guyyaan : April 30/2019ALMiilaadiyaatti,
Sha’abaan 7/1440H
Takkaahuu Bitootessa 21/2011 Akka Lakkofsa Ityoophiyaa.
Guyyaa: Sanbata Xiqqaa (Sabtii) Sa’aa 2:00 irraa eegala
Iddoon: Istaadiyoomii Goobbaa
Odeeffannoo dabalataatiif lakkofsoota screen irratti mul’ataniin qindeessitoota sagantichaa argachuu ni dandeessu.
0922509265
0921704841
0910120739
0912252001
KOREE QINDEESSITUU EEBBAA FI TUMSA TV Nuuralhudaa MAGAALAA GOOBBAA

Nuuralhudaa
Soora Qalbii Muslimaa