Nuuralhudaa

Abdurraheem Ahmed Nuuralhudaa wajji hojii eegaluuf deema.

03/27/2019
1339 views

Gaazexeessaan beekamaan Abdurrahiim Ahmad, Sagantaa Afaan Amaaraa Nuuralhudaa wajji eegaluuf deema. in shaa ALLAAH yeroo dhihotti sagantaa Afaan Amaaraa haala bareedaadhaan ni eegala.