Dhaamsa Mashaa'ikoota Oromoo Biyya Keeniyaa Qubatan irraa dabre.

Posted on 11/05/2019
| 2336 views

Du'a Sheikh MuhammadAmiin Karoo
Sababeeffachuun, Dhaamsa Mashaa'ikoota
Oromoo Biyya Keeniyaa Qubatan irraa dabre.

Sheekha Keenya Rabbiin Jannataan haa qananiisu!