Nuuralhudaa

Hajjii Bara 1440, Gabaabinaan

08/09/2019
2116 views

Imala hajjii bara 1440 Magaalaa Finfinnee irraa hanga makkaah, Haala xayyaara keessatti itti keessummeeffaman, simannaa Sa'udi Arabiyaa