Hajjii Bara 1440, Gabaabinaan

Posted on 08/09/2019
| 2198 views

Imala hajjii bara 1440 Magaalaa Finfinnee irraa hanga makkaah, Haala xayyaara keessatti itti keessummeeffaman, simannaa Sa'udi Arabiyaa